INFO-TRANSPARENT-adresa-web2.png
.
.
.
.
"Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru"
MS Regele Mihai I al României - (1921 - 2017)

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

jandarmeria.jpg
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara organizează concurs, prin încadrare directă, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:
1. Subofițer magaziner principal la Compartimentul Armament, geniu-chimic-Serviciul Logistic;
2. Personal contractual, muncitor calificat IV-I (instalator apă-canal), la Compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar și protecția mediului-Serviciul Logistic.

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTULUI DE SUBOFIȚER:

a) Categoria de personal care poate ocupa postul: subofiţer;
b) Gradul militar necesar ocupantului postului: minim: sergent major – maxim: plutonier adjutant şef;
c) Pregătirea necesară ocupantului postului:
- Pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Pregătire de specialitate: curs de pregătire în domeniul Armament, geniu – chimic (efectuat după numirea pe post);
d) Alte cunoştinţe: cunoştinţe militare generale;
e) Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
1. Autorizaţie de acces la documente clasificate nivel „SECRET” (obţinută după numirea pe post)
2. Permis de conducere categoria B;
3. Atestat pentru conducerea autovehiculelor M.A.I. (obţinut după numirea pe post);
f) Limbi străine: nu este cazul;
g) Experienţă:
- Vechime în muncă/din care în M.A.I. – nu este necesară;
- Vechime în specialitate – nu este necesară;
- Vechime în funcţii de conducere – nu este necesară;

Perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 3 – 6 luni; Autorizaţiile/atestatul se pot obţine şi după numirea în funcţie. Neobţinerea autorizaţiilor/atestatului necesare exercitării atribuţiilor, atrage eliberarea din funcţie, de drept.

Proba practică de evaluare a aptitudinilor, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, ce se va desfăşura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, în data de 07.03.2018, începând cu ora 10.00, constă în:
- identificarea armamentului şi mijloacelor de intervenţie din dotarea structurilor Jandarmeriei Române;
- identificarea părţilor componente ale armamentului aflat în dotarea structurilor Jandarmeriei Române;
- întocmirea unor documente specifice activităţii de subofiţer magaziner, conform tematicii şi bibliografiei specifice.

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTULUI DE INSTALATOR:

a) au studii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat;
b) dețin o diplomă sau un atestat de instalator instalaţii sanitare sau să facă dovada, printr-un document, că au absolvit un curs în această specializare;
c) au minim 1 an vechime în muncă pe funcții de instalator apă-canal;
d) să fie declarați apt medical1 și apt psihologic;

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta, personal, până în data de 16.01.2018, ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. dr. Victor Şuiaga, nr. 10, judeţul Hunedoara, telefon 0254/228910, int. 24407, 24535, secretarului comisiei de concurs, în volum complet, dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
1. Selecţia dosarelor de concurs;
2. Proba practică;
3. Interviul;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
În data de 18.01.2018 se vor afişa, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara şi pe site-ul instituţiei, rezultatele selecţiei dosarelor de concurs.

Proba practică şi interviul se vor desfăşura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, astfel:
- Proba practică: în data de 12.04.2018, începând cu ora 11.00;
- Interviul: în data de 16.04.2018, începând cu ora 11.00;


Anunţurile, care conţin informaţii privind condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, datele între care se pot depune documentele, precum şi probele de concurs, tematica şi bibliografia sunt postate pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, la adresa: www.jandarmihunedoara.ro/cariera.html.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara cu sediul în Deva,strada dr. Victor Șuiaga, nr. 10, la numărul de telefon 0254/228910, interior 24407/24535, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara
05.01.18 14:30
Redacția Info Petrila
info-facebook.jpg
 
HOROSCOP ZILNIC
angajari.jpg
AngajareElectric.jpg
aqua-palace-angajari.jpg

PARTENERI

al-logo2.png
EXCLUSIV.jpg
ajrp.jpg

PROMOȚIONAL

wutopiaa2.jpg

***

scoala-auto.jpg

***

PUBLICWIN PETRILA
Strada REPUBLICII, Bloc 70, parter
Petrila, Telefon: 0785 189 667
PUBLICWIN.jpg

***

teren-sintetic.jpg

***

FB_ANSIRO-TOUR.jpg
Dacă în anul 2018 doriți să călătoriți prin lume, să faceți o croazieră sau doar un sejur în stațiuni din țară și străinătate, Agenția ANSIRO TOUR vă stă la dispoziție.
Informații și rezervări la telefon:
0254 50 60 47, 0726 17 72 72

***

car-parangul.jpg

***

number-one-1.jpg
donatebutton-paypal-home.png
INFO-TRANSPARENT-adresa-web2.png
Este interzisă republicarea articolelor fără menționarea explicită a sursei de proveniență (Info Petrila).
INFO PETRILA este un spațiu în care se vorbește despre idei, inițiative şi proiecte. Portalul comunității de pe Valea Jiului a fost lansat ca site oficial InfoPetrila în ianuarie 2012. Ideea lansării unui site al comunității petrilene a apărut din luna decembrie a anului 2008 și a funcționat în spațiul virtual sub forma unui subdomeniu. Într-o eră a generației Facebook, Info Petrila încearcă să se adapteze și intră pe această platformă, conștienți că este cea mai bună legătură între noi și dumneavoastră. Cu speranța promovării unei zone destul de sărace în informație, Info Petrila rămâne mai departe portalul tău de informație din Valea Jiului. Info Petrila - Daniel P. Bolog
Conținutul acestui website este proprietatea Daniel P. Bolog.

Ⓒ Copyright - Info Petrila 2017

Website Media de Știri

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one