INFO-TRANSPARENT-adresa-web2.png
.
.
.
.
"Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru"
MS Regele Mihai I al României - (1921 - 2017)

Anunt de participare acordare finanţare nerambursabilă, din fonduri publice, a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, din Oraşul Petrila

finantare-sport-_1_.jpg
Anunț de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă, din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene, din Oraşul Petrila care iniţiază şi organizează programe sportive de utilitate publică şi pentru activităţile culturale organizate pe raza oraşului Petrila.
Autoritatea Contractantă: Consiliul Local al Oraşului Petrila, str Republicii , nr.196, tel/fax 0254/550760, 550977, e-mail: primaria.petrila2008@yahoo.com

Reglementări legale privind acordarea de  finanţare nerambursabilă:
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general.
Ordinul 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general.

Categorii de solicitanţi: Finanţările se pot acorda persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii oraşului Petrila şi propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al oraşului Petrila în domeniile specificate în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile.

Suma totală alocată proiectelor: 258 000 lei pentru activităţi sportive şi 12.000 lei pentru activităţi culturale, aprobate conform programului  anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al oraşului Petrila, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2017.

Criterii si condiţii minimale de finanţare:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz;
c)să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;
d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.
 
Finanţarea se poate acorda numai pentru cheltuieli de pregătire (cantonamente), pentru participare (taxe închiriere teren/sală, transport ,cazare, masă), pentru achiziţionare de echipament sportiv sau pentru organizarea de competiţii oficiale (turnee finale, turnee internaţionale, etc.), în limita fondurilor existente.

Nu se acordă finanţare pentru salarii, cheltuieli de regie (energie electrică, canalizare, telefon, etc.).

În vederea participării la o procedura de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte, sub sancţiunea eliminării, autorităţii finanţatoare, o declaraţie pe proprie răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent.
Cererile selecţionate în urma selecţiei vor fi evaluate de către o comisie de evaluare, pe baza unui punctaj care va respecta urmatoarele criterii:
 
CRITERIU PUNCTAJ
Suport financiar 30
Nivelul de participare 15
Capacitate de realizare 20
Contribuţia proprie-cofinanţare 35
TOTAL 100
Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul Solicitantului şi formularele necesare pot fi accesate pe site-ul Primăriei orasului Petrila, www.orasulpetrila.ro.
Relaţii la telefon 0254/550760, 550977.

Solicitantul va depune documentaţia prevăzută de ghid în două exemplare (original şi copie) la registratura Primăriei Oraşului Petrila, str Republicii nr.196, pana la data de 16.05.2017 ora 10,00.

Data de evaluare si selectie a proiectelor este 16.05.2017, ora 11.

Evaluarea şi selecţia proiectelor se va face de către Comisia de evaluare, care va comunica la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării si celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

PRIMAR, JURCA VASILE
SEF SERVICIU AIPFIMC, ING.JR.MIHAELA LANG
INTOCMIT, ING.EC. MATEI LUCIAN
PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA, PENTRU ACTIVITAȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, AFERENT ANULUI 2017

Autoritatea finanțatoare, Consiliul local al orașului Petrila, str. Republicii nr.196, cod fiscal 4375097, tel/fax: 0254/550760, 0254/550977, e-mail primaria.petrila2008@yahoo.com, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general si a Legii 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și a normelor metodologice din 2.06.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, facem cunoscute domeniile pentru care se acorda finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară 2017.

Domeniul pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 270.000  lei, aprobată pentru anul 2017, conform Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a prezentei hotărâri pentru punerea în aplicare a legii 350/2005 este repartizată în conformitate cu programul anual al finanțărilor nerambursabile:
 
Nr. Crt. DOMENIU SUMA
1 Sport : Promovarea sportului de performanţă 258000
Sportul pentru toţi
2 Cultură 12000
  TOTAL 270000
Documente
Info Petrila - Anunț de utilitate publică și transparență
14.04.17 06:27
Redacția Info Petrila
info-facebook.jpg
 
HOROSCOP ZILNIC
angajari.jpg
AngajareElectric.jpg
aqua-palace-angajari.jpg

PARTENERI

al-logo2.png
EXCLUSIV.jpg
ajrp.jpg

PROMOȚIONAL

wutopiaa2.jpg

***

scoala-auto.jpg

***

PUBLICWIN PETRILA
Strada REPUBLICII, Bloc 70, parter
Petrila, Telefon: 0785 189 667
PUBLICWIN.jpg

***

teren-sintetic.jpg

***

FB_ANSIRO-TOUR.jpg
Dacă în anul 2018 doriți să călătoriți prin lume, să faceți o croazieră sau doar un sejur în stațiuni din țară și străinătate, Agenția ANSIRO TOUR vă stă la dispoziție.
Informații și rezervări la telefon:
0254 50 60 47, 0726 17 72 72

***

car-parangul.jpg

***

number-one-1.jpg
donatebutton-paypal-home.png
INFO-TRANSPARENT-adresa-web2.png
Este interzisă republicarea articolelor fără menționarea explicită a sursei de proveniență (Info Petrila).
INFO PETRILA este un spațiu în care se vorbește despre idei, inițiative şi proiecte. Portalul comunității de pe Valea Jiului a fost lansat ca site oficial InfoPetrila în ianuarie 2012. Ideea lansării unui site al comunității petrilene a apărut din luna decembrie a anului 2008 și a funcționat în spațiul virtual sub forma unui subdomeniu. Într-o eră a generației Facebook, Info Petrila încearcă să se adapteze și intră pe această platformă, conștienți că este cea mai bună legătură între noi și dumneavoastră. Cu speranța promovării unei zone destul de sărace în informație, Info Petrila rămâne mai departe portalul tău de informație din Valea Jiului. Info Petrila - Daniel P. Bolog
Conținutul acestui website este proprietatea Daniel P. Bolog.

Ⓒ Copyright - Info Petrila 2017

Website Media de Știri

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one