INFO-TRANSPARENT-adresa-web2.png
.
.
.
.
"Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru"
MS Regele Mihai I al României - (1921 - 2017)

Anunț angajare - Șofer autocamioane la SC Edil Sal Prest Petrila

EDIL-VERDE4-COPAC.png
S.C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA - organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, astfel:
POSTUL – ŞOFER AUTOCAMIOANE/MAŞINI DE MARE TONAJ (catC) – COR 833201

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.65 alin.2 din Regulamentul Intern aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.4/11.10.2016;

- are cetățenia română și domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii necesare pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească :

- studii liceale inferioare (minim 10 clase);
- vechime în muncă : 2 ani ca şofer profesionist;
- permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoriile B şi C
- cunoştinţe minime de mecanică auto;

Concursul constă în următoarele etape succesive:

1. selecţia dosarelor de înscriere;
2. proba scrisă din bibliografia de concurs;
3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși Ia etapa scrisă. Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte, pentru funcția de execuție.

Nivelul orientativ al salariului 2000 lei.

Bibliografie :

muncitor calificat (şofer-pentru autocamion/maşini de mare tonaj)

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
3. Legea nr. 319/2006privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare;

Concursul se va organiza la sediul societăţii din str. Privighetorilor nr.5 Petrila, conform calendarului următor:

- 06.02.2018 orele 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor;
- 07.02.2018 – selecţia dosarelor;
- 08.02.2018 ora 9.00 : proba scrisă;
- 12.02.2018 ora 9.00 : interviu
- Termene afişare rezultate : 13.02.2018 ora 12:00
- Termene depunere contestatii : 1 zi lucratoare de la afişarea rezultatelor, la fiecare proba, la sediul societăţii din str. Privighetorilor, nr.5, Petrila
- Termene afişare rezultate contestatii : 1 zi lucratoare de la depunerea contestatiillor, la sediul societăţii din str. Privighetorilor, nr.5, Petrila
- Afişare rezultate finale: 15.02.2018 ora 10:00, la sediul societăţii din str. Privighetorilor, nr.5, Petrila

Conţinutul Dosarului de înscriere:

- cererea de înscriere în care se menţionează postul pentru care candidează;
- original şi copie după actul de identitate;
- original şi copie după diplomele de studii şi a altor acte care atestă - efectuarea unor specializări în domeniu;
- copie după carnetul de muncă, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- aviz psihologic;
- atestat profesional de transport marfa în termen de valabilitate;
- copie si original certificat de naştere şi căsătorie (unde este cazul)
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
- recomandare de la ultimul loc de munca după caz;
- cazier judiciar;
- curriculum vitae;
- dosar plic.

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete! Termenul limită pentru înscriere – 06.02.2018 ora 15:00

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul societăţii.

Dosarele de participare la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane – secretarul comisiei de concurs, situate în str. Privighetorilor, nr. 5, Oraş Petrila.

Bibliografia de concurs se poate ridica de la secretariatul societatii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societatii la biroul Resurse Umane - telefon 0254/550318.
EDIL-VERDE2.png
Info Petrila - Comunicate de presă
26.01.18 13:04
Redacția Info Petrila
info-facebook.jpg
 
HOROSCOP ZILNIC
angajari.jpg
AngajareElectric.jpg
aqua-palace-angajari.jpg

PARTENERI

al-logo2.png
EXCLUSIV.jpg
ajrp.jpg

PROMOȚIONAL

wutopiaa2.jpg

***

scoala-auto.jpg

***

PUBLICWIN PETRILA
Strada REPUBLICII, Bloc 70, parter
Petrila, Telefon: 0785 189 667
PUBLICWIN.jpg

***

teren-sintetic.jpg

***

FB_ANSIRO-TOUR.jpg
Dacă în anul 2018 doriți să călătoriți prin lume, să faceți o croazieră sau doar un sejur în stațiuni din țară și străinătate, Agenția ANSIRO TOUR vă stă la dispoziție.
Informații și rezervări la telefon:
0254 50 60 47, 0726 17 72 72

***

car-parangul.jpg

***

number-one-1.jpg
donatebutton-paypal-home.png
INFO-TRANSPARENT-adresa-web2.png
Este interzisă republicarea articolelor fără menționarea explicită a sursei de proveniență (Info Petrila).
INFO PETRILA este un spațiu în care se vorbește despre idei, inițiative şi proiecte. Portalul comunității de pe Valea Jiului a fost lansat ca site oficial InfoPetrila în ianuarie 2012. Ideea lansării unui site al comunității petrilene a apărut din luna decembrie a anului 2008 și a funcționat în spațiul virtual sub forma unui subdomeniu. Într-o eră a generației Facebook, Info Petrila încearcă să se adapteze și intră pe această platformă, conștienți că este cea mai bună legătură între noi și dumneavoastră. Cu speranța promovării unei zone destul de sărace în informație, Info Petrila rămâne mai departe portalul tău de informație din Valea Jiului. Info Petrila - Daniel P. Bolog
Conținutul acestui website este proprietatea Daniel P. Bolog.

Ⓒ Copyright - Info Petrila 2017

Website Media de Știri

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one